A velünk együtt változó világ

A Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztálya egy új ökológiai fórumot indított „Változó világ” címmel. A programsorozatnak szeptember 28-án volt az első összejövetele. Ezen a fórumon minden előadás után lehetőség lesz a hozzászólásokra, a vitára és a személyes beszélgetésekre is. Így ezek a hétfő esti programok lehetőséget nyújtanak arra, hogy közösen, holisztikus megközelítésben keressük a választ a természet és a társadalmak jövőjét meghatározó kérdésekre.

Néhány évvel ezelőtt azért alakítottuk meg a Magyar Szociológiai Társaság kereti között a Holisztikus Ökológiai Szakosztályt, hogy a természet és a társadalom kapcsolatával foglalkozó kérdéseket holisztikus szemléletben, azaz a tudományos megközelítések mellett a művészeti és a vallási szempontokat is figyelembe véve vitassuk meg. Az elmúlt néhány évben mind a természetben, mind a társadalomban egyre jelentősebb változásokat figyelhettünk meg, és egyre gyakrabban fordulnak elő a rendkívüli időjárási és társadalmi jelenségek. Ezért határoztuk el ez év tavaszán, hogy megszervezünk egy olyan fórumot, ahol a körülöttünk és velünk olyan gyorsan „változó világról” – amely egyaránt magában foglalja a természetben és a társadalomban történő változásokat – előadások hangozzanak el a változások lehetséges okairól, az átélt események tapasztalatiról, és a változások várható következményeiről. A fórum szervezése során fontosnak tartottuk, hogy a felkért ismert és tekintélyes szakemberek mellett elmondhassák véleményüket az ökológiai kérdésekkel foglakozó fiatal generáció tagjai is. De a fórum nyitott a felmerülő kérdések iránt érdeklődő emberek számára is, ezért minden előadás után lehetőség lesz a hozzászólásokra, a vitára és a személyes beszélgetésekre is. Ez a fórum lehetőséget nyújt arra, hogy közösen, holisztikus megközelítésben keressük a választ a természet és a társadalmak jövőjét meghatározó kérdésekre.

Az előadások előtt elhangzó versek, az előadások után hallható zeneművek, és a falakra kitett képek a művészetek segítségével mutatják be a természet és a társadalom közötti harmonikus együttélés lehetőségeit, és ennek szépségét és örömét.

Az első öt előadásnak a Párizsban 2015. november 30. és december 11. közötti „Klímacsúcs” a fő témája. Ezért ennek az előadássorozatnak a címe:„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!” Ez a klímacsúcs a kibocsátások csökkentésének kiemelt fontosságúvá vált jelentősége, az évek óta tartó szakmai és politikai előkészületek és erőfeszítések és a felfokozott várakozások miatt egy fordulópont is lehet a jövőről szóló gondolkodásban. Párizs ezekben a napokban egy olyan küzdelem színhelye lesz, ahol a Föld egészségéért és a társadalmak működőképességének megőrzéséért küzdő társadalmi csoportok és érdekek képviselői a jelenleg uralkodó társadalmi, gazdasági és politikai keretek között összeütköznek a jövőt veszélyeztető társadalmi csoportokkal és érdekek képviselőivel. Ezért ez a klímacsúcs segítséget nyújthat számunkra annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy a jelenleg uralkodó társadalmi, gazdasági és politikai keretek között van-e lehetőség az ökológiai kérdések megoldására. Az előadássorozatnak ez a legfontosabb kérdése.

Az első három, még a párizsi tárgyalások előtti alkalommal, a Föld ökológiai állapotának bemutatásával, a természet és a társadalom közötti harmónia elvesztésének okaival és ennek következményeivel, a klímacsúcsot megelőző tárgyalások és érdekkonfliktusok elemzésével, és a várható eredmények bemutatásával foglalkozik. A klímacsúcsot követő két alkalommal pedig már a tárgyalások eredményeinek értékeléséről is szó lesz, és lehetőség nyílik arra is, hogy az előadássorozat kérdésére különböző nézőpontokból válaszokat kapjunk.

Bízunk benne, hogy ezek a hétfő esték sokunk számára adnak alkalmat arra, hogy közösen keressünk válaszokat a jövőnket meghatározó kérdésekre.

Az első öt előadásnak a párizsi „Klímacsúcs” (2015. november 30. és december 11. között) a fő témája, ezért ennek az előadássorozatnak a címe:

„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

A hétfő esténként elhangzó előadások előtt (1/2 5 és 5 óra között), és után (7 óra és 8 óra között) ökotudatosan terített asztalok mellett lehetőség lesz a személyes beszélgetésekre.

Minden este a program pontosan 5 órakor egy vers felolvasásával kezdődik és egy rövid zenemű meghallgatásával fejeződik be.

Helyszín:MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest, V. Arany János u. 1.

A félév programja:

1.) Szeptember 28.

Nagy Endre (Semmelweis Egyetem professor emeritus,): Isten, a természet és az ember
egysége Simone Weil alapján
Kuslits Béla (Budapesti Corvinus Egyetem, PhD hallgató): "Antropocén"

2.) Október 12.

Antal Z. László (MTA TK Szociológia Intézet, tudományos főmunkatárs): Társadalmi normák és a természet határai
Vadovics Edina (GreenDependent Intézet, szakmai vezető): A természet határain belüli élet lehetőségei

 3.) November 23.

Faragó Tibor (ELTE-TTK Környezettudományi  Doktori Iskola oktatója, SzIE c. egyetemi tanára): Nemzetközi klímapolitika: a párizsi tárgyalások előzményei és kilátásai 

4.) December 14.

Lányi András (ELTE TÁTK Humánökológia Szak, ny. egyetemi docens): Ökológiai rendszerváltozás
ifj. Zlinszky János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, egyetemi docens, Regionális Környezetvédelmi Központ,vezető munkatárs):  Párizs után - karácsony előtt

5.) 2016. január 18.

Faragó Tibor (ELTE-TTK Környezettudományi Doktori Iskola oktatója, SzIE c. egyetemi tanára): Ígéretek és tettek: mi lesz a klímapolitikai (Párizs) és a fenntartható fejlődési (New York) csúcstalálkozók után? 
Botos Barbara (környezetpolitikus): Érdekek és értékek Párizs előtt és után
Bányai Ádám (PPKE, egyetemi hallgató): A jövő lehetőségei egy egyetemista szemével
Tóth Gyula Gábor (BEE Environmental Communication, kommunikációs szakértő):
Katasztrofális klímakommunikációtól a klímakatasztrófa kommunikációjáig

Kérjük, hogy a valtozovilagmta@gmail.com címre írja meg, hogy számíthatunk-e a személyes részvételére.

Budapest, 2015. szeptember 14.

Üdvözlettel:
Antal Z. László
a Szakosztály elnöke