Bölényes vadon

Az Őrségi Nemzeti Park egy részén újra a természet az úr.
Fotó: Bölény Białowieża vadasparkjában. © Bajomi Bálint.

Az európai bölény (Bison bonasus) alföldi alfaja 1919-ben, kaukázusi alfaja 1927-ben kipusztult a természetben. Az állatkertekben megmaradt 27 hím és 29 nőstény egyeddel a szakemberek egy zárttéri szaporítási programot indítottak. A sikeres tenyésztés nyomán 1952-ben Európa utolsó megmaradt síkvidéki őserdejében, a Białowieża erdőben megkezdődött a visszatelepítési program. A sikeres program keretében azóta 17 európai országban telepítettek bölényeket. Jelenleg a faj teljes világállománya mintegy 6 573 egyed, közülük 4 472 szabadon él. Az egyedszám növekvő tendenciát mutat.

Egy évtizedet meghaladó előkészítő munkát követően európai bölényekkel népesítették be az Őrségi Nemzeti Park egy, hetven hektáros területrészét. Az így létrejött „vadon”-ban fokozatosan megszűnik minden emberi tevékenység, az ott zajló természeti folyamatoknak az ember már csak szemlélője lesz.
Az Őrségi Nemzeti Park területe már legalább egy évezrede jelentős emberi befolyás alatt áll. Jelenkori természeti képe az emberi tájhasználat, a sajátos őrségi erdő- és mezőgazdálkodás következménye, jellegzetes növény- és állatvilágának kialakulása pedig a természetnek az emberi hatásokra adott válaszaként értelmezhető. Egy nemzeti parkban azonban egy-re inkább szükség van olyan, nagy kiterjedésű, összetett, több élőhelyet, gyepet, erdőt magába foglaló részekre is, ahol egyáltalán nincs emberi beavatkozás és ahol lehetőség szerint a természet minden alkotóeleme jelen van, beleértve a korábban kipusztított állatokat is. Csak így érthető meg a természet valódi működése, így tanulhatja meg az ember, hogyan hívhatja segítségül a természet erőit a saját, tönkretett környezete helyreállításához.
Több, mint egy évtizeddel ezelőtt a nemzeti park vezetése úgy döntött, hogy létrehoz egy „vadon” területet és arra visszatelepíti az egykor itt is élt európai bölényt. A cél érdekében az elmúlt évek során az igazgatóság megvásárolta a Kondorfa község határában található ún. Hegy-völgy területét. A zömében gyepterületekből álló, kilencven hektáros élőhelyen jelentős mennyiségben található fásszárú vegetáció is, tölgyes, erdei fenyves erdőfoltok formájában. A vásárlást követően egy mélyfúrású kutat létesítettünk. Idén tavaszra készült el a teljes élőhely körül egy speciális, ötezer folyóméter hosszú, hét vezetékszálból álló elektromos kerítés.

 

A fejlesztéssel párhuzamosan az igazgatóság európai bölényeket szerzett be, amelyeket Szalafőn, az Őrségi Népi Műemlékegyüttes mögött kialakított bemutató területen helyezett el. Szinte napra pontosan két évvel az állatok Szalafőre érkezése után, 2019. június végén, egy nagyszabású akció keretei között a bölényteheneket és egy bikát átszállították a vadon területre. Az állatok azóta önállóan élik életüket és egyben az ő rágásuk, taposásuk alakítja a vadont. Egy olyan természetes rendszer jött ezzel létre, amely önmagát szabályozva működik, lehetőséget adva számtalan élőlénynek a megtelepedésre, a szakembereknek pedig a folyamatok tanulmányozására.

A vadon terület zárt, oda szigorú biztonsági szabályok betartásával jelenleg csak a szakemberek léphetnek be. A nemzeti park szalafői bemutatóhelyén azonban továbbra is megtekinthető néhány bölény-egyed.