Kicsi a bors, de erős

E héten, 2018. augusztus 28–30. között rendezte meg a 11. Magyar Ökológus Kongresszust (MÖK 2018) az MTA Ökológiai Tudományos Bizottsága és a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. A konferencia a Nyíregyházi Egyetem támogatásával valósult meg a nyíregyházi campuson.

Fotó: Vassné dr. Figula Erika,  a Nyíregyházi Egyetem rektora nyitotta meg a kongresszust. Balra Szép Tibor, a szervező bizottság elnöke, jobbra Botta-Dukát Zoltán, a MÖTE leköszönő elnöke. Hornung Erzsébet felvétele.

 

Az eseményen 104 kolléga vett részt. Sajnálhatja az, aki kihagyta, mert Prof. Szép Tibor vezetésével érdekes és erős tudományos programot állított össze a szervező és a tudományos tanácsadó bizottság. Az ökológiát a jövő kutatással (Báldi András, MTA Ökológiai Kutatóközpont), a vadnövény-beporzó vadméh faj hálózatokat az élelmiszer-termeléssel (Kovács-Hostyánszki Anikó, MTA Ökológiai Kutatóközpont) a természetvédelmi problémákat alapkutatási kérdésekkel (Deák Balázs, Debreceni Egyetem és Szép Tibor, Nyíregyházi Egyetem) összekapcsoló előadásoktól a társulásökológia egyik divatos elméletét tisztázó publikáció anyagának bemutatásáig (Barabás György, Linköping, MTA) terjedt a plenáris előadások tematikája. A 14 szekció közül négy foglalkozott természetvédelemhez kapcsolódó ökológiai problémákkal, nagy hangsúlyt kapott a közösségi ökológia, de a populációökológiának, viselkedésökológiának és ökofiziológiának is jutott hely. Új színfoltként megjelent és rögtön igen erős és érdekes előadásokkal debütált a paleoökológia. Innovációkban sem volt hiány, a tápláléklánc DNS alapú felderítésétől (Fülöp Dávid, MTA ATK NÖVI), a különböző életmódú rovarok folyamatos automatizált gyűjtésének, előszűrésének és az adatok on-line prezentációjának megoldásáig (Dombos Miklós, MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet) több, merőben új– és korszerű, sokféle alkalmazási lehetőséggel bíró megoldást vonultattak fel a résztvevők. Az általában magas színvonalú és érdekes előadásokat gyakran követték kérdések, hozzászólások. Mindezekért köszönet illeti a szervezőket, akik biztosították a kiváló hangulatú, hatékony munka feltételeit.

 

Szép Tibor plenáris előadása a kongresszuson

Szép Tibor plenáris előadása a kongresszuson. Hornung Erzsébet felvétele.

 

A kongresszuson a MÖTE (www.ecology.hu) tisztújító közgyűlést tartott. A megjelent tagok titkos szavazással, egyhangúlag választották a szervezet új elnökévé Prof. Hornung Erzsébetet, alelnökökké Botta-Dukát Zoltánt és Ódor Pétert, az elnökség tagjaivá Borics Gábort és Tóthmérész Bélát. Gallé Róbertet (titkár) és Körmöczi Lászlót (pénztáros) megerősítették korábbi funkciójukban. A felügyelő bizottságba (FB) Torma Attila, Török Péter, és Valkó Orsolya került. Minden jelölt egyhangú támogatást kapott. Első ülésén az FB Török Pétert választotta meg elnökének. Az elnökség kéri a MÖK tagokat, hogy ez évi tagdíjaikat rendezzék! (3000 Ft; OTP Bank, 11735005-20481003-00000000).

 

Prof. Podani János az ELTE-n a dolgozószobájában.Prof. Podani János 2015-ben az ELTE-n, a dolgozószobájában. Bajomi Bálint felvétele.

 

A kongresszuson átadták a Magyar Ökológiáért emlékérmet. A díjjal a MÖTE az ökológia tudományában kiemelkedő tevékenységet nyújtó, az ökológiáért hosszú idő óta fáradozó kollégát tüntet ki. Az érmet ezúttal Prof. Podani János (az MTA rendes tagja) kapta, a MÖTE Ifjúsági Díját pedig Kovács-Hostyánszki Anikó (MTA Ökológiai Kutatóközpont) vehette át. Ezt a díjat fiatal kutatók kiemelkedő kutatásaikkal, illetve publikációikkal érdemelhetik ki. Anikó „Kulcsfontosságú vadméh fajok vadnövény-beporzó hálózatokban, avagy az élelmiszer-termelés és a biodiverzitás letéteményesei” címmel tartott nagy sikerű plenáris előadást. A díjazottak munkásságát Botta-Dukát Zoltán, illetve Hornung Erzsébet méltatta. A konferencia legjobb ifjúsági poszterének díját Sándor Krisztina (Pannon Egyetem) nyerte el „A városi környezet hatása a széncinegék (Parus major) tollainak szerkezetére” című poszterével. A következő MÖK-re három év múlva számíthatunk. Már most érdemes előjegyezni.

Pásztor Erzsébet

 

 

Kovács-Hostyánszki Anikó 2014-ben. Bajomi Bálint felvétele.

 Kovács-Hostyánszki Anikó egy 2014-es konferencián. Bajomi Bálint felvétele.