Környezettörténet 2019 Konferencia

A döbröntei vár gyeppel körbevett romja. Fotó: Bajomi Bálint.

Környezeti események a Kárpát-Balkán régióban történeti és természettudományi források tükrében.

Fotó: A döbröntei vár gyeppel körbevett romja. Bajomi Bálint felvétele.

Célunk a környezettörténeti kutatásoknak a humaniórák és a reáliák között megoszló művelőit összefogni, közös gondolkodásra serkenteni, eredményeiknek fórumot biztosítani. Módszertant és alkalmazásokat bemutató munkákat egyaránt várunk, különös tekintettel két vagy több módszer együttes felhasználására.

Lehetőség lesz valamely pontosan datált környezeti eseményt, ill. folyamatot több szempontból leíró régészeti, természettudományi és/vagy történeti dokumentáció bemutatására. Örömmel vennénk a társadalmi/gazdasági események természeti hátterét, valamint természeti események társadalmi/gazdasági következményeit taglaló tanulmányok előadását.

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Földrajz-Földtudományi Intézet, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
Időpont: 2019. október 29–30. A részvétel díjtalan.


Forma: előadássorozat, poszterbemutató, pódium- és magánbeszélgetés, svédasztalos büfével.
Nyitóbeszédek: Magyari Enikő (ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tsz.), Szabó Péter (CAS Department of Vegetation Ecology and the Laboratory of Paleoecology)

Az előadások/poszterek tartalmi kivonatát kb. 2 oldal (800 szó vagy 6000 karakter) terjedelemben 2019. augusztus 31-ig várjuk csatolt fájlként, RTF formátumban, formázás nélkül) a zoltan.kern(kukac)gmail.com és pinkezsolt(kukac)@gmail.com címeken. Az esetleges ábrát JPG formátumban, külön fájlban kérjük.

A konferencián bemutatott munkák megjelentetésére lehetőséget biztosítunk. Az angol nyelvű kéziratokat, szakmai bírálatot követően, a The Hungarian Historical Review (http://www.hunghist.org/) különszámában és egy lektorált tanulmánykötetben jelentetjük meg. A magyar nyelven elkészített kéziratok közlésére a tanulmánykötetben nyújtunk lehetőséget.

A szervezők:
Demeter Gábor (MTA BK Történettudományi Intézet), F. Romhányi Beatrix (Károli Gáspár Református Egyetem, Medievisztika Tsz.), Kázmér Miklós (ELTE Őslénytani Tsz.), Kern Zoltán (MTA CsFK Földtani és Geokémiai Intézet), Pinke Zsolt (ELTE Természetföldrajzi Tsz.)

Előzmények:
KÁZMÉR M. (szerk.) (2009): Környezettörténet. Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, 484 p.
KÁZMÉR, M. (szerk.) (2011): Környezettörténet 2 – Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, 317 p.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az érdeklődés felmérését és a további szervezést segítendő az előzetes jelentkezést 2019. június 30-ig kérjük az alábbi adatokkal:
Név:
Postacím:
Telefon:
E-mail:
Előadás/poszter címe:
Kutatási/érdeklődési terület: