QR-kódos ismeretterjesztés a botanikus kertben

A Vácrátótra, a Nemzeti Botanikus Kertbe érkezők az ismeretszerzés lehetőségének újfajta technikai megoldásával találkozhatnak. A növényekhez kihelyezett hagyományos tájékoztató táblák mellett korunk technikai fejlődésével lépést tartva QR-kódok is segítik a botanikai ismeretterjesztést. (Fotók: Szakács Éva.)

Az MTA Ökológiai Kutatóközponthoz tartozó kert rendszertani gyűjteményében már több mint 35 növényfajnál, és egyre több botanikus kerti fa jelölőtábláján is találkozhatunk QR-kódokkal, melyek segítségével - egy okostelefon birtokában - az adott fajt leíró Wikipédia oldalra kapcsolódhatnak fel a látogatók. Graz botanikus kertjében valamint a baltimore-i Exeter Gardens-ben már működik ez a fajta ismeretterjesztés. Vácrátóton a Wikimédia Magyarország Egyesülettel együttműködve az idei tavasztól folyamatosan valósul meg a QR-kódok növényekhez történő kihelyezése. A hazai botanikus kertek vonatkozásában ez az együttműködés egyedülálló.

A Wikimédia Magyarország Egyesület közhasznú társadalmi szervezet. Célja az emberi tudás összegyűjtésének, rendszerezésének és terjesztésének támogatása, és az így összegyűlt tudáshoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférés lehetőségének biztosítása. Támogatja a szabadon szerkeszthető és szabadon felhasználható tartalmú tudásgyűjtemények létrehozását, működtetését, terjesztését, az azokban közreműködni szándékozók képzését. Az egyesület a Wikimédia Alapítvány világszerte működő 39 helyi társszervezetének egyike. Tevékenysége elsősorban a Wikipédia és társprojektjei segítésére irányul, de azoktól független; tartalmuk létrehozásában nem vesz részt, fölöttük felügyeletet nem gyakorol.

Május 25-én a botanikus kertbe látogatók a Biológiai Sokféleség Világnapja és a gyermeknap alkalmából szervezett Tavaszi növénykiállítás és -vásár egyik kiegészítő programjaként a QR-kódokhoz kapcsolódóan játékos feladatokat oldhatnak meg.