Vissza a gyökerekhez

A Táj és Ember Népfőiskolai Kulturális és Természetvédő Egyesület tagjai visszamennek volt iskolájukba vagy kutatásaik színhelyére, hogy felkeltsék az érdeklődést a természet és az emberek kapcsolata iránt. 2014. december óta ezerháromszáz gyerekhez és felnőtthöz jutott el a kezdeményezés.

„Hol mutathatnánk meg legjobban a tudásunkat, ismereteinket a természetről, az emberi kultúrákról, és azok kapcsolatáról, ha nem ott, ahol a kezdet kezdetén indultunk, és ahol ott ülnek most ugyanazok a kíváncsi tekintetek, amikkel valaha mi is vizsgáltuk a világot? Emlékszem, gyermekkoromban ámulva hallgattam a felnőtt régi diákokat, amikor visszatértek hozzánk, az iskolába, és magukról meséltek. Nahát, ugyanitt ült, ahol most én, és lám, ki lett belőle! Kutató lettem. Hálám nemcsak gyermeki gyökereimhez nyúlik vissza, hanem oda is, ahol szakmai tapasztalataimra szert tettem, ahol az ember és a természet hagyományos kapcsolatát kutattam. Amit az iskolapadban és a természet közelében élő embertől tanultam, most mind visszajuttatom, hogy gyökereimet tápláljam – mondta Dr. Hajdu Zsanett, a Táj és Ember NKT Egyesület programkoordinátora.

A Vissza a Gyökerekhez programsorozat keretében a Táj és Ember Népfőiskolai Kulturális és Természetvédő Egyesület tagjai vállalták, hogy visszalátogatnak néhai iskolájukba vagy kutatási helyszínükre, hogy megosszák a táj és ember kapcsolatáról összegyűlt tudásuk egy-egy szeletét, másrészt ezzel is felhívják a figyelmet a Kárpát-medence természeti és kulturális örökségének gazdagságára és ápolásának a fontosságára. A szervezők 2014 telén kezdték a programsorozatot. Eddig mintegy ötven előadás hangzott el a Kárpát-medence 21 magyarlakta településén, amelyet ezerháromszáz gyermek és felnőtt hallgatott meg. Az előadók az egyesület tagságából kerülnek ki, többségük egyetemista, doktoranduszhallgató vagy fiatal kutató, de volt köztük egyetemi oktató és gulyás is már. A témák változatosak: a helyi tájhasználat, tájtörténet, az adott környéken előforduló állatok és növények bemutatásától kezdve Közép-Ázsia és Dél-Amerika bennszülötteink életéről szóló személyes tapasztalatok megosztása mellett szóba kerültek a mindennapi természet- és környezetvédelem, a juhászok élete, a gyapjú felhasználása, hagyományos régi gyümölcsfajtáink és bibliai növények is.

Az előadások során, melyek közül több iskolai foglalkozások keretében zajlott le, az előadó elmeséli, mi történt vele, mióta elhagyta az iskolapadot, és egyáltalán mi volt az, ami jelenlegi szakmája felé irányította őt. Ezt követően a hallgatóság korosztályának megfelelően előadást tart szakterületéről, amely a természet és az ember kapcsolatát valamely szempontból vizsgálja: ökológiai, biológiai, mérnöki, néprajzi nézőpontokból, illetve a hagyományos mesterséget űző juhászaink, népzenészeink stb. látásával, miközben a gyerekeket is kérdezi saját élményeikről, tudásukról a témában. A tapasztalat szerint élénk érdeklődés fogadja az előadókat, aminek következtében nem egy program fél naposra is nyúlik, illetve a tanárok vagy a helyi közösség újabb prezentációkra invitálják az előadókat. Ez a jó érzés kölcsönös, mindannyiunknak nagy élmény visszatérni egykori iskolánkba, és beállni a katedra mögé, vagy visszaadni a tudást azok számára, akik a kutatási területeinken élnek vagy akiktől közvetlenül tanultunk. A programsorozat eddigi megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatta. Az előadásokról készült, fotókkal tarkított beszámolók a http://visszaagyokerekhez-tek.blogspot.hu/ oldalon olvashatók.

Varga Anna, Dr. Hajdu Zsanett